Uddannelse i Danmark - Folkeskolen


Folkeskoleuddannelsen:

Fortsat fald i søgningen til 10. klasse 31. marts 2005

Flere unge vælger de gymnasiale uddannelser, mens færre vil i 10. klasse. Dermed fortsætter de seneste års tendenser i 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne. Det viser Undervisningsministeriets opgørelser over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelser per 15. marts 2005. Cirka 90.000 9. og 10. klasseelever har i år skulle vælge fortsat uddannelse.
9. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne viser atter i år et fald i søgningen til 10. klasse. 54,2 procent ønsker i år at fortsætte i 10. klasse mod 55,2 procent i 2004. I 2000 var tallet helt oppe på 61,8 procent. Faldet modsvares af en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne og især til de gymnasiale uddannelser. 30 procent af 9. klasseeleverne ønsker i år at begynde på en gymnasial uddannelse. Sidste år var det 29,4 procent. Erhvervsuddannelserne har også oplevet en lille stigning i søgningen. 10,8 procent af 9. klaseeleverne vil i år begynde på en erhvervsuddannelse, mens det sidste år var 10,6 procent.

Undervisningsminister Bertel Haarder er glad for, at stadig flere unge er klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, men påpeger, at søgningen til 10. klasse fortsat er for høj.

"En stadig mindre del af en årgang vælger at tage et ekstra år, før de begynder på deres ungdomsuddannelse, og det er glædeligt. Men mange af de elever, der i dag søger 10. klasse, vil med fordel i stedet kunne søge over mod for eksempel de erhvervsrettede uddannelser, hvor der er gode muligheder for at kombinere personlig udvikling med en praktisk orienteret faglig uddannelse", siger Bertel Haarder.

Blandt 10. klasseeleverne ses også en stigende interesse for de gymnasiale uddannelser. 56,9 procent har valgt en af disse uddannelser mod 56,4 procent sidste år og 53,6 procent i 2000.

"Både blandt 9. og 10. klasseeleverne er der en svag stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser. Den kommende gymnasiereform har altså ikke skræmt de unge fra at søge disse uddannelser, som vi ellers for nylig fik at vide gennem medierne. Den store oplysningsindsats, som de enkelte uddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning har sat i værk for at forklare om ændringerne i gymnasiet, har tilsyneladende båret frugt. Det glæder mig", siger undervisningsministeren.

(Fra Undervisningsministeriets pressetjeneste http://www.uvm.dk/statistik/grundskole/index.htm?menuid=1035)

Uddannelse i Danmark: Grundskolen - folkeskolen Uddannelse i Danmark - Folkeskolen giver uddannelse for alle børn og unge.

Uddannelse i Danmark: Voksen- og efteruddannelse Uddannelse for voksne - Forberedende Voksenundervisning - Voksen- og efteruddannelse ved AMU – politiske sigtelinjer.

Uddannelse til ingeniør i Danmark - ingeniøruddannelse og hvordan vi undgår mangel på ingeniører i Danmark.

Forsiden: Denmark - Danmark Basic information about Denmark - Danmark: culture, geography Denmark - Tourist information - guides - hotels, accomodation, attractions.


www.Denmark-Danmark.com/uddannelse-i-danmark.htm