Uddannelse af ingeniører i Danmark


Ingeniøruddannelse

Sådan undgår vi alvorlig mangel på ingeniører i Danmark


Pressemeddelelse 3. maj 2005

En bred palet af initiativer skal forebygge, at der opstår alvorlig mangel på ingeniører i de kommende år. Flere unge skal søge studierne, frafaldet skal begrænses, og det gængse billede af nutidens ingeniør og naturvidenskab skal opdateres bredt, også i folkeskolen hvor der i undervisningen skal tages mere hensyn til pigers interesse for områder som sundhed, helse og kropskultur.

Det er nogle af anbefalingerne i en fælles rapport, "Flere og bedre ingeniører", som blev præsenteret på et pressemøde på Christiansborg i dag af formand for Ingeniørforeningen i Danmark Lars Bytoft Olsen, direktør i Dansk Industri Ole Krog, undervisningsminister Bertel Haarder og videnskabsminister Helge Sander.

- Vi skal sikre samarbejde, udvikling og kvalitetssikring på de danske ingeniøruddannelser, siger videnskabsminister Helge Sander, som blandt andet hæfter sig ved det alt for store frafald, der skal gøres noget ved.

- At være ingeniør giver store muligheder for en spændende, international karriere i både danske og internationale virksomheder, og vi skal give de unge forståelse for de centrale job- og udviklingsmuligheder, siger undervisningsminister Bertel Haarder.

- Allerede i dag er der på en række områder problemer med at rekruttere ingeniører med de rigtige kompetencer. Derfor håber jeg, at uddannelsesinstitutionerne sammen med ministerierne, IDA og DI vil medvirke til at styrke ingeniøruddannelserne på flere fronter. Især den praksisorienterede diplomingeniøruddannelse er helt afgørende for dansk erhvervsliv, siger direktør Ole Krog, Dansk Industri.

- Handlingsplanen sætter ind med en målrettet indsats for at skaffe det danske samfund tilstrækkelige teknologiske kompetencer. Etableringen af det nye ingeniørforum vil sikre, at analysen og anbefalingerne bliver ført ud i livet, det et jeg meget tilfreds med, siger Lars Bytoft Olsen, formand for Ingeniørforeningen i Danmark.

Baggrunden for rapporten og anbefalingerne er en frygt for mangel på ingeniører i Danmark i de kommende år. En fremskrivning fra Videnskabsministeriet har eksempelvis vist, at vi i 2020 risikerer at mangle ca. 7.000 ingeniører.

I virksomhedernes udviklingsafdelinger er ingeniørerne den dominerende faggruppe, så de har en væsentlig indflydelse på en af Danmarks udfordringer i disse år: At sørge for at ny viden og teknologi og nye ideer bliver til en god forretning.

Blandt anbefalingerne i rapporten kan endvidere nævnes:

- En international evaluering af Danmarks samlede felt af ingeniøruddannelser.
- Evaluering mindst hver femte år af civil- og diplomingeniøruddannelserne på universiteter og ingeniørhøjskoler. Evalueringerne gennemføres i samarbejde med aftagerne, og hver uddannelse etablerer Advisory Board.
- De ti ingeniør-uddannelsesinstitutioner etablerer og udbygger samarbejdet, også med relevante parter som Risø, Learning Lab, GTS-institutioner som Teknologisk Institut m.fl.
- Etablering af elitemiljøer inden for ingeniørområdet på universiteterne gennem institutionelle konsortier.

Fra
Undervisningsministeriets Pressetjeneste http://www.uvm.dk/05/ing.htm?menuid=6410

Uddannelse i Danmark: Grundskolen - folkeskolen Uddannelse i Danmark - Folkeskolen giver uddannelse for alle børn og unge.

Uddannelse i Danmark: Voksen- og efteruddannelse Uddannelse for voksne - Forberedende Voksenundervisning - Voksen- og efteruddannelse ved AMU – politiske sigtelinjer.

Uddannelse til ingeniør i Danmark - ingeniøruddannelse og hvordan vi undgår mangel på ingeniører i Danmark.

Forsiden: Denmark - Danmark Basic information about Denmark - Danmark: culture, geography Denmark - Tourist information - guides - hotels, accomodation, attractions.

 


www.Denmark-Danmark.com/uddannelse-for-voksne.htm